Інформація для споживачів

*фізична особа, яка укладає юридичну угоду з торговцем, що не пов'язана безпосередньо з її комерційною або професійною діяльністю

ПРОДАВЕЦЬ

МАРЦИН АНДРІЙ УШАК, підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність під іменем МАРЦИН УШАК, внесений до Центрального реєстру підприємницької діяльності та інформації, який веде Міністр економіки, NIP PL5992781700, REGON № 080064236, вул. Кароля Марцинковського 10H/8, 66-400 Горжов Великопольський, Польща.

КОНТАКТ З ПРОДАВЦЕМ

 1. Поштова адреса: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Польща.
 2. Адреса електронної пошти: admin@brandshoes.eu
 3. Телефон: + 48793959223

Договір купівлі-продажу укладається польською мовою, на термін і з метою продажу.

Якщо договором не передбачено інше, Продавець зобов'язаний передати товар Покупцеві негайно після укладення договору купівлі-продажу.

УМОВИ ПОДАННЯ СКАРГ

Продавець зобов'язаний поставити товар без недоліків - за винятком випадків, коли Продавець повідомив Споживача про недоліки товару до укладення договору купівлі-продажу.

У разі виявлення дефекту товару, покупець має можливість вимагати заміни дефектного товару на підставі гарантії, що регулюється Цивільним кодексом.

При здійсненні гарантії Покупець може на умовах і в строки, встановлені Цивільним кодексом:

 1. Подати декларацію про зниження ціни
 2. У разі виявлення істотного дефекту заявити про відмову від договору
 3. Вимагайте заміни товару на товар без дефектів
 4. Вимагати усунення дефекту

Продавець просить пред'являти претензії на підставі гарантії електронною поштою, письмово або особисто в Магазині.

Для розгляду рекламації, поданої на підставі гарантії, Споживач зобов'язаний, у разі необхідності, за рахунок Продавця доставити дефектний товар на адресу Магазину.

Продавець рекомендує включити в рекламацію наступну інформацію: ідентифікаційні дані Покупця, короткий опис дефекту, час виявлення дефекту і вимогу Покупця щодо рекламації.

Будь-яка рекомендація Продавця, що міститься в цьому документі, по відношенню до Споживача має лише характер необов'язкової вказівки, якою Споживач може скористатися, а може і не скористатися. Невикористання Споживачем рекомендацій Продавця жодним чином не впливає на права Споживача і, зокрема, не впливає на гарантійні права.

Продавець відповість на скаргу протягом 14 днів.

ПОЗАСУДОВІ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ

У випадку, якщо процедура розгляду скарги не принесла очікуваного Споживачем результату, Споживач може скористатися, серед іншого, іншими засобами:

 • як правило, безкоштовна медіація проводиться місцевою компетентною воєводською інспекцією торгової інспекції, до якої слід звернутися із заявою про проведення медіації. Перелік інспекцій доступний за посиланням: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • як правило, безкоштовна допомога компетентного постійно діючого споживчого арбітражного суду, що діє при Воєводській інспекції торгової інспекції, до якого слід подати заяву про розгляд справи в арбітражному суді.
 • Перелік судів доступний за посиланням: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • безкоштовну допомогу від міського або районного омбудсмена з питань захисту прав споживачів,
 • Онлайн-платформа УСО доступна за посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У разі необхідності надання персональних даних для укладення договору, повідомляємо, що їх адміністратором буде Продавець і що обробка буде відбуватися відповідно до принципів, зазначених нижче:

Мета обробки:

Залежно від того, що ви вирішите, це може бути:

 • Укладення договору купівлі-продажу
 • Прямий маркетинг, крім інформаційних розсилок

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У разі необхідності надання персональних даних для укладення договору, повідомляємо, що їх адміністратором буде Продавець і що обробка буде відбуватися відповідно до принципів, зазначених нижче:

Мета обробки:

Залежно від того, що ви вирішите, це може бути:

 • Укладення договору купівлі-продажу
 • Прямий маркетинг, крім інформаційних розсилок

Основа для обробки:

 • Договір купівлі-продажу або дії, вчинені на ваш запит з метою його укладення (стаття 6(1)(b) RODO)
 • Юридичні зобов'язання, що лежать на нас, наприклад, у зв'язку з веденням бухгалтерського обліку (стаття 6(1)(c) RODO)
 • Ваша згода, надана в Магазині (стаття 6(1)(а) RODO)
 • Договір про надання послуг або дії, вчинені на ваш запит з метою його укладення (стаття 6(1)(b) RODO)

Наш законний інтерес в обробці даних з метою встановлення, пред'явлення або захисту можливих претензій (стаття 6(1)(f) RODO)

Наш законний інтерес у здійсненні прямого маркетингу (стаття 6(1)(f) RODO)

Надання даних:

Добровільна, але в деяких випадках може бути необхідним укладення договору.

Наслідки ненадання даних:

неможливість здійснювати покупки в Магазині

Можливість відкликати згоду:

в будь-який час

Обробка даних залишається законною, поки ви не відкличете свою згоду.

ПЕРІОД ОБРОБКИ

Ваші дані оброблятимуться Постачальником лише доти, доки він матиме на це законні підстави, тобто доти, доки:

 • він перестає бути юридично зобов'язаним обробляти ваші дані, або
 • припиняється можливість пред'явлення сторонами вимог, пов'язаних з договором, укладеним Магазином
 • відкликати свою згоду на обробку своїх даних, якщо вона була підставою для такої обробки
 • ваше заперечення проти обробки ваших персональних даних - якщо обробка ґрунтувалася на законному інтересі контролера або якщо дані оброблялися для цілей прямого маркетингу - приймається

- залежно від того, що застосовується в кожному конкретному випадку і що станеться найпізніше.

ВАШІ ПРАВА

Крім того, ви маєте право подати запит:

 • доступ до ваших персональних даних,
 • їх виправлення,
 • видалення,
 • обмеження обробки,
 • запитувати передачу даних іншому контролеру,

І ще:

 • заперечувати проти обробки ваших даних у будь-який час:
 • з причин, пов'язаних з вашою конкретною ситуацією - проти обробки персональних даних, що стосуються вас, на підставі статті 6(1)(f) RODO (тобто законні інтереси, які переслідує контролер),
 • якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким прямим маркетингом.

Зверніться до Продавця, якщо ви хочете скористатися своїми правами.

Якщо ви вважаєте, що ваші дані обробляються незаконно, ви можете подати скаргу до наглядового органу.

ЗОВНІШНІ СЕРВІСИ / ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ

Ми використовуємо третіх осіб, яким можуть бути передані ваші дані. Нижче наведено список можливих одержувачів ваших даних:

 • постачальник програмного забезпечення, необхідного для роботи інтернет-магазину
 • суб'єкт, що доставляє товар
 • платіжний провайдер
 • бухгалтерія
 • Хостинг-провайдер
 • відповідні державні органи в тій мірі, в якій контролер зобов'язаний надавати їм доступ до даних
Товар додано до кошика.
Елементи 0 - $