Zásady ochrany osobních údajů RODO

Vážený uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili pohodlně. Proto vám níže předkládáme nejdůležitější informace o zásadách zpracování vašich osobních údajů a o souborech cookie, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na RODO - Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) eng - Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů.

ADMINISTRÁTOR OSOBNÍCH ÚDAJŮ ("správce")

MARCIN ANDRZEJ USZAK, podnikatel provozující podnikatelskou činnost pod názvem MARCIN USZAK, zapsaný v Centrální evidenci podnikatelské činnosti a informací vedené ministrem hospodářství, NIP PL5992781700 , REGON č. 08006426, ul.Marcinkowskiego 10H/8, Polsko.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Pokud si hodláte vytvořit uživatelský účet a používat naše služby, budete požádáni o poskytnutí svých osobních údajů.
Vaše údaje zpracováváme pro účely uvedené níže, které souvisejí s provozem obchodu a poskytováním služeb v něm nabízených ("služby").

Účel zpracování:

V závislosti na tom, pro co se rozhodnete, to může být:

 • Poskytování služeb nabízených v obchodě
 • Plnění vašich objednávek
 • Přímý marketing nabízených služeb, kromě newsletteru.

Základ pro zpracování:

 • Kupní smlouva nebo úkony učiněné na vaši žádost za účelem jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO).
 • Zákonná povinnost, např. v souvislosti s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO).
 • Váš souhlas udělený v obchodě (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO).
 • Smlouva o poskytování služeb nebo úkony učiněné na vaši žádost za účelem jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO).
 • Náš oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
 • Náš oprávněný zájem na provádění přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
 • Náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro analytické a statistické účely (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
 • Náš oprávněný zájem na zjišťování spokojenosti zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

Předkládání údajů:

 • Dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné pro uzavření smlouvy.

Účinek neposkytnutí údajů:

V závislosti na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

 • žádná možnost registrace v obchodě
 • nemožnost využívat služeb obchodu
 • nemožnost nakupovat v obchodě

Možnost odvolání souhlasu:

 • kdykoli

Zpracování údajů zůstává zákonné, dokud svůj souhlas neodvoláte.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, kdy k tomu budeme mít právní základ, což je do:

 • již nemáme zákonnou povinnost zpracovávat vaše údaje.
 • zaniká možnost vzniku, uplatnění nebo obhajoby případných nároků souvisejících se smlouvou uzavřenou mezi stranami obchodu.
 • odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, pokud byl základem pro takové zpracování.
 • vaše námitka proti zpracování vašich osobních údajů - pokud bylo zpracování založeno na oprávněném zájmu správce nebo pokud byly údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu - je přijata.

- v závislosti na tom, co se v jednotlivých případech uplatní a co se stane nejpozději.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy.

VAŠE NÁROKY

Máte právo požádat o:

 • přístup k vašim osobním údajům,
 • jejich nápravu,
 • výmazy,
 • omezení zpracování,
 • požádat o předání údajů jinému správci,

A také:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
  • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací - proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (tj. oprávněné zájmy správce),
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu.

CAKES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv. cookies. Tyto soubory:

 • jsou uloženy ve vašem zařízení (počítači, telefonu atd.).
 • vám mimo jiné umožní používat všechny funkce obchodu.
 • neměňte nastavení zařízení

Pomocí příslušných možností prohlížeče můžete kdykoli:

 • odstranit soubory cookie
 • zablokovat budoucí používání souborů cookie

V tomto obchodě se soubory cookie používají k:

 • zapamatování si informací o relaci
 • statistické
 • marketing
 • zpřístupnění funkcí obchodu

Informace o tom, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je v prohlížeči zakázat, najdete v souboru nápovědy prohlížeče. Tyto informace si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho najdete příslušné tipy na následujících stránkách v závislosti na používaném prohlížeči:

Další informace o souborech cookie naleznete v části Wikipedia.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme třetí strany, kterým mohou být vaše údaje předávány. Níže je uveden seznam možných příjemců vašich údajů:

 • poskytovatel softwaru potřebného k provozování internetového obchodu.
 • subjekt dodávající zboží
 • poskytovatel plateb
 • účetní kancelář
 • Poskytovatel hostingu
 • příslušným orgánům veřejné moci v rozsahu, v jakém je správce povinen jim údaje zpřístupnit.

KONTAKT SE SPRÁVCEM

Chcete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů?

Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi zásadami ochrany osobních údajů?

Napište na adresu: admin@brandshoes.eu

Položka přidána do košíku.
1 položky TP3T - $