Privacybeleid RODO

Beste gebruiker!

Wij geven om uw privacy en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het gebruik van onze diensten. Daarom geven we je hieronder de belangrijkste informatie over de principes van onze verwerking van je persoonlijke gegevens en de cookies die door onze Shop worden gebruikt. Deze informatie is opgesteld rekening houdend met de RODO - Data Protection Regulation (GDPR) eng - European Union General Data Protection Regulatio.

PERSOONSGEGEVENSBEHEERDER ("Beheerder")

MARCIN ANDRZEJ USZAK, ondernemer die een handelsactiviteit uitoefent onder de naam MARCIN USZAK, ingeschreven in het Centraal Register van Bedrijvigheid en Informatie bijgehouden door de minister bevoegd voor Economie, NIP PL5992781700 , REGON nr. 08006426, ul.Marcinkowskiego 10H/8, Polen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Als u van plan bent om een gebruikersaccount aan te maken en gebruik te maken van onze diensten, wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven.
Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden, die verband houden met de exploitatie van de Shop en de levering van de daarin aangeboden diensten ("Diensten").

Doel van de verwerking:

Afhankelijk van waar je voor kiest, kan dit zijn:

 • Diensten aangeboden in de Shop
 • Uitvoering van uw bestellingen
 • Direct marketing van de aangeboden diensten, met uitzondering van de nieuwsbrief

Grondslag voor verwerking:

 • De koopovereenkomst of handelingen die op uw verzoek zijn verricht om deze te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b) RODO)
 • Wettelijke verplichting die op ons rust, bijv. in verband met de boekhouding (artikel 6, lid 1, onder c) RODO)
 • Uw toestemming gegeven in de Shop (artikel 6, lid 1, onder a), van de RODO)
 • De overeenkomst voor de levering van diensten of handelingen die op uw verzoek zijn verricht om deze te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b) RODO)
 • Ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken om mogelijke claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen (artikel 6, lid 1, onder f) RODO)
 • Ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van direct marketing (artikel 6, lid 1, onder f) RODO)
 • Ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken voor analytische en statistische doeleinden (artikel 6, lid 1, onder f) RODO)
 • Ons rechtmatig belang bij het onderzoeken van klanttevredenheid (art. 6, lid 1, onder f) RODO)

Gegevens indienen:

 • Vrijwillig, maar in sommige gevallen noodzakelijk om een contract af te sluiten.

Effect van het niet verstrekken van gegevens:

Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt:

 • geen mogelijkheid om te registreren in de Shop
 • het niet kunnen gebruiken van de diensten van de Shop
 • onmogelijkheid om aankopen te doen in de Shop

Mogelijkheid om toestemming in te trekken:

 • te allen tijde

Gegevensverwerking blijft rechtmatig totdat u uw toestemming intrekt.

VERWERKINGSPERIODE

We zullen je gegevens alleen verwerken zolang we een wettelijke basis hebben om dit te doen, en dat is tot:

 • we niet langer wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken
 • de mogelijkheid om eventuele vorderingen met betrekking tot het door de Shop gesloten contract vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen door de partijen ophoudt te bestaan
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, als dit de basis was voor een dergelijke verwerking
 • uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens - wanneer de verwerking was gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of wanneer de gegevens werden verwerkt voor direct marketing - is geaccepteerd

- afhankelijk van wat in elk geval van toepassing is en wat er ten laatste zal gebeuren.

GEGEVENSBEVEILIGING

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebruiken we organisatorische en technische maatregelen die voldoen aan de relevante wetgeving.

JE RECHTEN

U hebt het recht om een verzoek in te dienen:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
 • hun rectificatie,
 • doorhalingen,
 • beperking van verwerking,
 • de overdracht van gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvragen,

En ook:

 • te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens:
  • om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie - tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de RODO (d.w.z. gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke worden nagestreefd),
  • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

TAARTEN

Onze Shop maakt, net als de meeste websites, gebruik van zogenaamde cookies. Deze bestanden:

 • zijn opgeslagen op je apparaat (computer, telefoon, enz.)
 • u onder andere in staat stellen alle functies van de Store te gebruiken
 • wijzig de instellingen van uw apparaat niet

Met behulp van de relevante opties van uw browser kunt u op elk gewenst moment:

 • cookies verwijderen
 • het toekomstige gebruik van cookies blokkeren

In deze Shop worden cookies gebruikt voor:

 • uw sessie-informatie onthouden
 • statistisch
 • marketing
 • de Shop-functies beschikbaar maken

Om te weten te komen hoe u cookies kunt beheren, inclusief hoe u ze in uw browser kunt uitschakelen, kunt u het helpbestand van uw browser raadplegen. U kunt deze informatie lezen door op F1 te drukken in uw browser. Daarnaast vindt u relevante tips op de volgende pagina's, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

Zie voor meer informatie over cookies Wikipedia.

EXTERNE SERVICES / ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van derden aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven. Hieronder vindt u een lijst met mogelijke ontvangers van uw gegevens:

 • leverancier van de software die nodig is om een online winkel te runnen
 • de entiteit die de goederen levert
 • betalingsprovider
 • accountantskantoor
 • Hostingprovider
 • de relevante overheidsinstanties voor zover de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is de gegevens aan hen beschikbaar te stellen

CONTACT MET DE BEHEERDER

Wilt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Of misschien wil je gewoon iets vragen over ons privacybeleid?

Schrijf naar: admin@brandshoes.eu

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 artikelen -