Fogyasztói információk

*az a természetes személy, aki olyan jogügyletet köt egy kereskedővel, amely nem kapcsolódik közvetlenül a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez

ELADÓ

MARCIN ANDRZEJ USZAK, vállalkozó, aki MARCIN USZAK néven folytat üzleti tevékenységet, bejegyezve a gazdasági miniszter által vezetett központi vállalkozási és információs nyilvántartásba, NIP PL5992781700 , REGON no. 080064236, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Lengyelország.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ELADÓVAL

 1. Postacím: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Lengyelország.
 2. E-mail cím: admin@brandshoes.eu
 3. Telefon: + 48793959223

Az adásvételi szerződés lengyel nyelven, az adásvétel időtartamára és céljára jön létre.

Ha a szerződés másként nem rendelkezik, az Eladó az árut az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul átadja a Vevőnek.

A PANASZOK FELTÉTELEI

Az Eladó köteles az árut hibátlanul szállítani - kivéve, ha az Eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Vevőt az áru hibáiról.

Az áru hibája esetén a vevőnek lehetősége van arra, hogy a hibás árut a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben szabályozott szavatosság alapján reklamálja.

A szavatossági jog gyakorlása során a Vevő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek és határidők mellett:

 1. Árcsökkentési nyilatkozat benyújtása
 2. lényeges hiba esetén nyilatkozzon a szerződéstől való elállásról.
 3. Kérheti egy termék cseréjét hibátlan termékre
 4. A hiba kijavításának követelése

Az Eladó a jótállás alapján a reklamációkat e-mailben, írásban vagy személyesen az Üzletben kéri.

A jótállás alapján benyújtott reklamáció elbírálása érdekében a Fogyasztó köteles - szükség esetén az Eladó költségére - a hibás árut az Üzlet címére eljuttatni.

Az Eladó javasolja, hogy a reklamáció a következő információkat tartalmazza: a Vevő azonosító adatai, a hiba rövid leírása, a hiba megállapításának időpontja és a Vevő reklamációs kérelme.

Az Eladó által az itt szereplő bármely ajánlás a Fogyasztóval szemben csak nem kötelező érvényű jelzés jellegű, amelyet a Fogyasztó felhasználhat vagy nem használhat fel. Ha a Fogyasztó nem él az Eladó ajánlásaival, az semmilyen módon nem érinti a Fogyasztó jogait, és különösen nem érinti a szavatossági jogokat.

Az eladó 14 napon belül válaszol a panaszra.

PEREN KÍVÜLI PANASZ- ÉS JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK

Amennyiben a panaszeljárás nem hozza meg a Fogyasztó által várt eredményt, a Fogyasztó többek között igénybe veheti a következőket:

 • általában a helyileg illetékes tartományi kereskedelmi felügyelőség által végzett ingyenes közvetítés, amelyhez közvetítésért folyamodni kell. A felügyelőségek listája a következő címen érhető el: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • rendszerint ingyenes segítséget nyújt a tartományi kereskedelmi felügyelet mellett működő illetékes állandó fogyasztói választottbíróság, amelyhez az ügy választottbíróság előtti elbírálása iránti kérelmet kell benyújtani.
 • A bíróságok listája a következő címen érhető el: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • ingyenes segítség az önkormányzati vagy a kerületi fogyasztóvédelmi ombudsmantól,
 • Online ODR platform elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SZEMÉLYES ADATOK ÉS MAGÁNÉLET

Abban az esetben, ha a szerződés megkötéséhez személyes adatok megadása szükséges, tájékoztatjuk Önt, hogy ezek kezelője az Eladó lesz, és hogy az adatkezelés az alábbiakban feltüntetett elvek szerint történik:

A feldolgozás célja:

Attól függően, hogy mi mellett döntesz, ez lehet:

 • Az adásvételi szerződés megkötése
 • Hírleveleken kívüli közvetlen marketing

SZEMÉLYES ADATOK ÉS MAGÁNÉLET

Abban az esetben, ha a szerződés megkötéséhez személyes adatok megadása szükséges, tájékoztatjuk Önt, hogy ezek kezelője az Eladó lesz, és hogy az adatkezelés az alábbiakban feltüntetett elvek szerint történik:

A feldolgozás célja:

Attól függően, hogy mi mellett döntesz, ez lehet:

 • Az adásvételi szerződés megkötése
 • Hírleveleken kívüli közvetlen marketing

A feldolgozás alapja:

 • Az adásvételi szerződés vagy az Ön kérésére annak megkötése érdekében tett intézkedések (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).
 • Ránk háruló jogi kötelezettség, pl. a számvitelhez kapcsolódóan (RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).
 • Az Ön hozzájárulása az üzletben (RODO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
 • Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés vagy az Ön kérésére a szerződés megkötése érdekében tett intézkedések (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

Az adatok feldolgozásához fűződő jogos érdekünk az esetleges követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Jogos érdekünk a közvetlen üzletszerzés végrehajtásához (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Adatszolgáltatás:

önkéntes, de bizonyos esetekben szükséges lehet a szerződés megkötéséhez.

Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása:

a Shopban történő vásárlás képtelensége

A hozzájárulás visszavonásának lehetősége:

bármikor

Az adatfeldolgozás mindaddig jogszerű marad, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását.

FELDOLGOZÁSI IDŐSZAK

Az Ön adatait a Forgalmazó csak addig kezeli, amíg erre jogalapja van, azaz amíg:

 • megszűnik az Ön adatainak feldolgozására vonatkozó jogi kötelezettsége, vagy
 • a felek számára megszűnik a lehetőség, hogy a Szaküzlet által kötött szerződéssel kapcsolatos követeléseket érvényesítsenek
 • visszavonhatja az adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, ha ez volt az adatkezelés alapja
 • az Ön személyes adatainak feldolgozásával szembeni tiltakozását - amennyiben a feldolgozás az adatkezelő jogos érdekén alapult, vagy amennyiben az adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történt - elfogadják.

- attól függően, hogy mi alkalmazandó az egyes esetekben, és mi fog történni legkésőbb.p>

AZ ÖN JOGOSULTSÁGAI

Ezen túlmenően joga van kérni:

 • az Ön személyes adataihoz való hozzáférés,
 • azok kijavítása,
 • törlések,
 • a feldolgozás korlátozása,
 • kérheti az adatok továbbítását egy másik adatkezelőnek,

És még:

 • bármikor tiltakozhat adatai feldolgozása ellen:
 • az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból - az Önre vonatkozó személyes adatoknak a RODO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen (azaz az adatkezelő által követett jogos érdekek).
 • amennyiben a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, amennyiben a feldolgozás az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Vegye fel a kapcsolatot az Eladóval, ha élni kíván a jogaival.

Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása jogellenes, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK / ADATÁTVEVŐK

Harmadik feleket veszünk igénybe, akiknek az Ön adatait továbbíthatjuk. Az alábbiakban felsoroljuk az Ön adatainak lehetséges címzettjeit:

 • az online áruház üzemeltetéséhez szükséges szoftverek szolgáltatója
 • az árut szállító szervezet
 • fizetési szolgáltató
 • könyvelőiroda
 • Tárhelyszolgáltató
 • az érintett hatóságok, amennyiben az adatkezelő köteles az adatokat rendelkezésükre bocsátani
Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - $