Informații pentru consumatori

*o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu un comerciant care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională

SALESMAN

MARCIN ANDRZEJ USZAK, antreprenor care desfășoară activități comerciale sub numele de MARCIN USZAK, înscris în Registrul central de activitate și informații comerciale ținut de Ministerul Economiei, NIP PL5992781700 , REGON nr. 080064236, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polonia.

CONTACTUL CU VÂNZĂTORUL

 1. Adresa poștală: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Polonia.
 2. Adresa de e-mail: admin@brandshoes.eu
 3. Telefon: + 48793959223

Contractul de vânzare se încheie în limba poloneză, pe durata și în scopul vânzării.

Cu excepția cazului în care contractul prevede altfel, vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului imediat după încheierea contractului de vânzare.

CONDIȚII PENTRU RECLAMAȚII

Vânzătorul este obligat să livreze bunurile fără defecte - cu excepția cazului în care vânzătorul a informat consumatorul cu privire la defectele bunurilor înainte de încheierea contractului de vânzare.

În cazul unui defect al bunurilor, cumpărătorul are posibilitatea de a revendica bunurile defecte pe baza garanției reglementate de Legea privind Codul civil.

Atunci când își exercită garanția, cumpărătorul poate, în condițiile și în termenele prevăzute de Codul civil:

 1. Depuneți o declarație de reducere a prețului
 2. În cazul unui defect material, să vă declarați retragerea din contract
 3. Solicitați înlocuirea unui articol cu un articol fără defecte
 4. Să solicite remedierea defectului

Vânzătorul solicită reclamații pe baza garanției prin e-mail, în scris sau în persoană la magazin.

Pentru a procesa o reclamație făcută în baza unei garanții, consumatorul este obligat, dacă este necesar, pe cheltuiala vânzătorului, să livreze bunurile defecte la adresa magazinului.

Vânzătorul recomandă ca următoarele informații să fie incluse în reclamație: datele de identificare ale cumpărătorului, o scurtă descriere a defectului, momentul în care a fost constatat defectul și cererea de reclamație a cumpărătorului.

Orice recomandare a vânzătorului conținută în prezentul document are, în raport cu consumatorul, doar caracterul unei indicații fără caracter obligatoriu, pe care consumatorul poate sau nu să o folosească. Neutilizarea de către consumator a recomandărilor vânzătorului nu va afecta în niciun fel drepturile consumatorului și, în special, nu va afecta drepturile de garanție.

Vânzătorul va răspunde la reclamație în termen de 14 zile.

PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE PLÂNGERE ȘI DE RECURS

În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul scontat de consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:

 • de regulă, mediere gratuită, realizată de către Inspectoratul provincial de inspecție comercială competent la nivel local, căruia trebuie să i se adreseze o cerere de mediere. Lista inspectoratelor este disponibilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • de regulă, asistență gratuită din partea curții permanente de arbitraj pentru consumatori competente care funcționează în cadrul Inspectoratului provincial de inspecție comercială, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de examinare a cazului în fața curții de arbitraj.
 • O listă a instanțelor este disponibilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • asistență gratuită din partea ombudsmanului municipal sau districtual al consumatorilor,
 • Platforma online ODR este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

În cazul în care este necesar să furnizați date cu caracter personal pentru a încheia un contract, vă informăm că administratorul acestora va fi Vânzătorul și că prelucrarea va avea loc în conformitate cu principiile indicate mai jos:

Scopul prelucrării:

În funcție de ceea ce decideți, aceasta ar putea fi:

 • Încheierea contractului de vânzare
 • Marketingul direct, altul decât buletinele de știri

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

În cazul în care este necesar să furnizați date cu caracter personal pentru a încheia un contract, vă informăm că administratorul acestora va fi Vânzătorul și că prelucrarea va avea loc în conformitate cu principiile indicate mai jos:

Scopul prelucrării:

În funcție de ceea ce decideți, aceasta ar putea fi:

 • Încheierea contractului de vânzare
 • Marketingul direct, altul decât buletinele de știri

Baza de prelucrare:

 • Contractul de vânzare sau acțiunile întreprinse la cererea dumneavoastră în vederea încheierii acestuia [articolul 6 alineatul (1) litera (b) RODO].
 • O obligație legală care ne revine, de exemplu, în legătură cu contabilitatea [articolul 6 alineatul (1) litera (c) RODO].
 • Consimțământul dumneavoastră dat în magazin [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RODO].
 • Contractul de prestări de servicii sau acțiunile întreprinse la cererea dumneavoastră în vederea încheierii acestuia [articolul 6 alineatul (1) litera (b) RODO].

Interesul nostru legitim de a prelucra datele în vederea stabilirii, afirmării sau apărării unor eventuale pretenții [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO].

Interesul nostru legitim de a efectua marketing direct [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO].

Furnizarea de date:

Voluntară, dar în unele cazuri poate fi necesară pentru a încheia un contract.

Efectul neprezentării de date:

incapacitatea de a face achiziții în magazin

Posibilitatea de a retrage consimțământul:

în orice moment

Prelucrarea datelor rămâne legală până când vă retrageți consimțământul.

PERIOADA DE PROCESARE

Datele dvs. vor fi prelucrate de către Furnizor doar atât timp cât are un temei legal pentru a face acest lucru, adică până când:

 • nu mai are obligația legală de a prelucra datele dumneavoastră; sau
 • încetează posibilitatea ca părțile să mai poată formula pretenții în legătură cu un contract încheiat de către magazin
 • să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, în cazul în care acesta a stat la baza prelucrării respective
 • este acceptată obiecția dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal - în cazul în care prelucrarea s-a bazat pe un interes legitim al operatorului sau în cazul în care datele au fost prelucrate în scopuri de marketing direct

- în funcție de ceea ce este aplicabil în fiecare caz în parte și de ceea ce se va întâmpla cel mai târziu.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În plus, aveți dreptul de a solicita:

 • accesul la datele dumneavoastră personale,
 • rectificarea acestora,
 • ștergeri,
 • limitarea prelucrării,
 • să solicite transferul de date către un alt operator,

Și, de asemenea:

 • să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră:
 • din motive legate de situația dvs. particulară - împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO (adică interesele legitime urmărite de operator),
 • în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.

Contactați vânzătorul dacă doriți să vă exercitați drepturile.

În cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate ilegal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

SERVICII EXTERNE / DESTINATARI DE DATE

Utilizăm părți terțe cărora le pot fi transferate datele dumneavoastră. Mai jos este o listă a posibililor destinatari ai datelor dumneavoastră:

 • furnizorul de software necesar pentru funcționarea unui magazin online
 • entitatea care livrează bunurile
 • furnizor de plăți
 • birou de contabilitate
 • Furnizor de găzduire
 • autorităților publice relevante, în măsura în care operatorul este obligat să pună datele la dispoziția acestora
Articol adăugat în coș.
0 articole - $