Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Marcin Uszak z siedzibą w 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Marcinkowskiego 10h/8, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5992781700, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: brandshoes.eu
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 10. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sprzedawca poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem brandshoes.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Aby dokonać zakupu, należy wybrać produkt (model, rozmiar ), włożyć „do koszyka”, kliknąć przycisk „zamawiam i płacę” i wypełnić formularz zamówieniowy.
 2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż markowego obuwia. Produkty sprzedawane w sklepie są dopuszczone do obrotu w Polsce. Przy każdym produkcie przedstawiony jest producent danego towaru oraz inne niezbędne informacje.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej pod firmą Sprzedawcy: MARCIN USZAK, ul. Karola Marcinkowskiego 10H lok. 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, nr. NIP: 5992781700, REGON: 080064236 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG).
 4. W przypadku gdy wysyłka realizowana jest za pobraniem, zamówiony produkt do 13h realizujemy tego samego dnia po 13h wysyłamy następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia, przy wpłacie na rachunek bankowy – w dniu otrzymania przelewu.
 5. Chwilą zawarcia umowy jest potwierdzenie wysłane ze sklepu do Klienta.
 6. Treść umowy sprzedaży zostaje utrwalona w systemie informatycznym, w formie udostępnienia niniejszego regulaminu na stronie sklepu oraz przesłania jego treści go do klienta.
 7. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 9. Informacje na temat udzielonych gwarancji przedstawiane są w dokumencie gwarancyjnym. Realizacja procedur przedstawione są w dokumencie gwarancyjnym.
 10. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 11. Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem trwa od dnia jej zawarcia do dnia jej wykonania, przez co rozumie się odebranie produktu przez Klienta.
 12. Klient-konsument w momencie zawarcia umowy jest zobowiązany do zapłaty za produkt będący przedmiotem zawartej umowy.
 13. Klient-konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • b) mediację
  • c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 14. Klient-konsument – dokonujący zakupu nie związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Klient – dokonujący zakupu w sklepie, również ten dokonujący go w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub Klient-konsument, o którym mowa powyżej.
 16. Sklep jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.
 17. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 18. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Jeśli chcesz zostać stałym klientem naszego sklepu internetowego możesz się zarejestrować. Unikniesz dzięki temu żmudnego wpisywania swoich danych kontaktowych i danych do wysyłki podczas dokonywania zakupów. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wypełnienie pól formularza, oznaczonych jako obowiązkowe. Są to: Imię i Nazwisko, Miejscowość z kodem pocztowym i adresem, Adres e-mail, Numer telefonu, Kraj oraz określenie sposobu dostawy i płatności podczas składanego zamówienia.
 2. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 3. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez sklep.
 3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, najpóźniej w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy zawiadomi o tym Klienta. Klient podejmie decyzję co do złożonego zamówienia. Klient może wskazać dodatkowy czas na realizację zamówienia.
 5. W przypadku nieprawidłowo wypełnionych formularzy w miarę możliwości sklep posiadając poprawne dane kontaktowe przekaże kupującemu informację o błędnie wypełnionym formularzu i braku możliwości realizacji zamówienia.
 6. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza to sklep internetowy opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep. Każdorazowo informacja ta dostępna jest przy zamówieniu oraz potwierdzana po złożeniu zamówienia przez klienta.

VI. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie można anulować drogą telefoniczną lub e-mailem, podając numer ID zamówienia. Anulowanie zamówienia jest skuteczne w chwili jego dokonania.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walutach w zależności od wyboru klienta. Ceny przeliczane są w oparciu o obowiązujący krajowy kurs wymiany walut obowiązujący w danym dniu.
 2. Produkty wysyłane są za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika. Ceny oraz dostępni przewoźnicy wskazani są na podstronie sklepu w zakładce płatności i dostawy.
 3. Klient podczas składania zamówienia wybiera sposób zapłaty za zamawiany produkt. Zapłata za towar powinna nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub przy odbiorze, w sytuacji wyboru płatności przy odbiorze produktu.
 4. Czas realizacji zamówienia to czas, po jakim paczka trafi rąk Klienta. Na czas ten składa się czas realizacji i czas jaki jest potrzebny przewoźnikowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez ciebie adres. Szacunkowy czas realizacji wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

VIII. NEWSLETTER

 1. Każdy użytkownik, który zapisuje się w naszym sklepie jako Klient lub Subskrybent trafia do naszej bazy Użytkowników. Sklep może wysłać niezapowiedziane wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera. Nie wysyłamy e-maili do osób nie znajdujących się w naszej bazie – nie stosujemy tzw. spamu. Jeśli dostałeś e-mail z informacja o nowościach lub promocjach to znaczy, że znajdujesz sie w naszej bazie i akceptujesz jego otrzymywanie. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości w przyszłości – po prostu poinformuj nas o tym podając LOGIN, STATUS (Klient, Subskrybent) oraz w miarę możliwości przybliżoną datę rejestracji w serwisie.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

X. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 2. Oferowane w sklepie internetowym produkty są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta.
 3. Jeśli otrzymany produkt będzie posiadał wady techniczne, został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny z zamówieniem, Klient-konsument ma prawo złożyć reklamację korzystając z rękojmi lub udzielonej gwarancji.
 4. Prosimy jeśli jest to możliwe dołączyć do reklamowanego produktu numer ID zamówienia w celu identyfikacji klienta-konsumenta.
 5. Reklamowany produkt, wraz z adresem kontaktowym i numerem telefonu i w miarę możliwości opisem wady, należy przesłać na adres: Marcin Uszak, ul. Marcinkowskiego 10h/8 , 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni a klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
 7. Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę, obniżenie ceny lub odstąpić od umowy.
 8. Sprzedawca w przypadku niemożności spełnienia żądania klienta-konsumenta każdorazowo informuje o przyczynie i sposobach proponowanego rozwiązania sprawy.

XI. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient-konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych wskazanych poniżej.
 2. Do kosztów, które ponosi Klient-konsument, o czym mowa w pkt 1 powyżej należą:
  • a) w przypadku nie wybrania przez klienta-konsumenta tańszego z prezentowanych na stronie sklepu sposobów dostawy, klientowi-konsumentowi zwracana jest równowartość najtańszego ze sposobów dostawy.
  • b) koszty bezpośredniego zwrotu towaru do sklepu ponosi klient.
  • c) ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku zmniejszenia wartości towaru wobec sprzedawcy
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem, na adres mail: admin@brandshoes.eu lub listownie na adres sklepu.
 4. Umowa zostaje uznana za niezawartą, a to co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres sklepu.
 6. Wraz ze zwracanym produktem prosi się o przesłanie wydrukowane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz konta, na które Sklep ma przelać należność.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia wobec klienta-konsumenta, do czasu otrzymania od niego produktu lub potwierdzenia jego nadania.
 8. Sprzedawca potwierdza Klientowi-konsumentowi otrzymanie odstąpienia od umowy.

XII. WYMIANA

 1. Wszystkie zakupione u nas produkty podlegają wymianie, Jeżeli nie odpowiada Tobie towar możesz dokonać zwrotu lub wymiany na taki sam w innym rozmiarze lub inny, odsyłając go do nas. Prosimy o wcześniejsze ustalenie czy interesujący Cię rozmiar jest dostępny w chwili obecnej. Jeżeli nie jest dostępny, to będziemy się starali wymienić go możliwie jak najszybciej. Jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru) zaoferujemy do wyboru inny dostępny towar lub zwrócimy pieniądze.
 2. Jeśli cena nowego produktu będzie wyższa od ceny zwracanego, poprosimy cię o dopłatę różnicy.
 3. Jeśli cena nowego produktu będzie niższa od ceny zwracanego, zwrócimy ci różnicę.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie są ustalane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

XIII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 64 poz.16 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827)
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust.1.
 4. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
 6. Zmiana treści regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie.
 7. Zamówienia realizowane w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 8. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w Regulaminie może usunąć swoje konto.
 9. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: admin@brandshoes.eu lub pod numerem telefonu: 957358937 oraz pisemnie: Marcin Uszak, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8 66-400 Gorzów Wielkopolski. Polska
 10. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie brandshoes.eu oraz adres sklepu podlegają ochronie prawnej i są przedmiotem prawa autorskiego.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maj 2018 r.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Twój sklep internetowy

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem brandshoese.eu.
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Marcin Uszak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5992781700, nr REGON , 080064236ul.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Marcinkowskiego 10h/8 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Adres e-mail: admin@brandshoes.eu
 3. Telefon: + 48793959223

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: admin@brandshoes.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) eng. European Union General Data Protection Regulation. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy admin@brandshoes.eu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 10. Regulamin obowiązuje od 25 maj 2018 r.
Dodano do koszyka.
0 produktów -