Zwroty wymiana i reklamacje

WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione u nas produkty podlegają wymianie, Jeżeli nie odpowiada Tobie towar możesz dokonać zwrotu lub wymiany na taki sam w innym rozmiarze lub inny, odsyłając go do nas. Prosimy o wcześniejsze ustalenie czy interesujący Cię rozmiar jest dostępny w chwili obecnej. Jeżeli nie jest dostępny, to będziemy się starali wymienić go możliwie jak najszybciej. Jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru) zaoferujemy do wyboru inny dostępny towar lub zwrócimy pieniądze. Przykładowy formularz można pobrać tutaj: Formularz wymiany towaru
 2. Jeśli cena nowego produktu będzie wyższa od ceny zwracanego, poprosimy cię o dopłatę różnicy.
 3. Jeśli cena nowego produktu będzie niższa od ceny zwracanego, zwrócimy ci różnicę.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie są ustalane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient-konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych wskazanych poniżej.
 2. Do kosztów, które ponosi Klient-konsument, o czym mowa w pkt 1 powyżej należą:
  • a) w przypadku nie wybrania przez klienta-konsumenta tańszego z prezentowanych na stronie sklepu sposobów dostawy, klientowi-konsumentowi zwracana jest równowartość najtańszego ze sposobów dostawy.
  • b) koszty bezpośredniego zwrotu towaru do sklepu ponosi klient.
  • c) ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku zmniejszenia wartości towaru wobec sprzedawcy
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem, na adres mail: admin@brandshoes.eu lub listownie na adres sklepu. Przykładowe oświadczenie można pobrać tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. Umowa zostaje uznana za niezawartą, a to co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres sklepu.
 6. Wraz ze zwracanym produktem prosi się o przesłanie wydrukowanie Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz konta, na które Sklep ma przelać należność.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia wobec klienta-konsumenta, do czasu otrzymania od niego produktu lub potwierdzenia jego nadania.
 8. Sprzedawca potwierdza Klientowi-konsumentowi otrzymanie odstąpienia od umowy.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 2. Oferowane w sklepie internetowym obuwie jest objęte 24 miesięczną gwarancją producenta. Odzież objęta jest 24 miesięczną gwarancją producenta.
 3. Jeśli otrzymany produkt będzie posiadał wady techniczne, został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny z zamówieniem, Klient-konsument ma prawo złożyć reklamację korzystając z rękojmi lub udzielonej gwarancji.
 4. Prosimy jeśli jest to możliwe dołączyć do reklamowanego produktu numer ID zamówienia w celu identyfikacji klienta-konsumenta.
 5. Reklamowany produkt, wraz z adresem kontaktowym i numerem telefonu i w miarę możliwości opisem wady, należy przesłać na adres sklepu. Formularz można pobrać tutaj: Formularz reklamacyjny
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni a klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
 7. Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę, obniżenie ceny lub odstąpić od umowy.
 8. Sprzedawca w przypadku niemożności spełnienia żądania klienta-konsumenta każdorazowo informuje o przyczynie i sposobach proponowanego rozwiązania sprawy.
Dodano do koszyka.
1 produkt - 55